Najwyższy poziom

Nasze maszyny spełniają surowe wymagania dyrektyw i norm europejskich, co uprawnia nas do stosowania oznaczeń CE. Tym samym dajemy gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa produkowanych urządzeń.