Jak wyliczyć potrzebną moc maszyny W.Cz.?

FAQKategoria: QuestionsJak wyliczyć potrzebną moc maszyny W.Cz.?
adminek Personel zapytał 5 lat temu
1 odpowiedzi
adminek Personel odpowiedział 5 lat temu

Zasada ogólna mówi o możliwości uzyskania 25 cm2 zgrzewu/1 kW mocy W.Cz. W praktyce zależy to przede wszystkim od konstrukcji elektrody i może wynosić 10 cm2/1 kW mocy. Powierzchnia skupiona ok. 70 cm2 potrzebuje do wygrzania ok 3 kW mocy. Na pewno nie wygrzeje się takiej powierzchni tą samą mocą, jeżeli elektroda będzie rozciągnięta. Optymalne wykorzystanie mocy generatora powinno wynosić 70-75%.